Výlet do Galerie PASTELKA v lednu 2014

03.12.2013 00:00

Pro děti chystám za odměnu za jejich práci výlet do Galerie pastelka seznámit se s výtvarnými pracemi Marie Brožové

Výlet se uskutečnil v pondělí 6.1.2014, bylo to moc příjemné a zajímavé, že i pastelkami se dají kreslit tak krásné obrazy.